„Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli w ogóle nie czujemy się za nie odpowiedzialni?”

– Irvin Yalom

Wesprzyj nas

Możesz nam pomóc poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bądź internetową zbiórkę, a także przekazując nam 1,5% swojego podatku.

Więcej

Ośrodek

Ośrodek w Pławniowicach działa pod nazwą Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa”. Przyjmujemy osoby dorosłe, od 18 roku życia, uzależnione od narkotyków.

Więcej

Stowarzyszenie

Pomagamy osobom uzależnionym, ich rodzinom i bliskim. Czynimy to z sercem, zgodnie z wyznawanym kodeksem wartości i etyką zawodową, wykorzystując najlepiej jak tylko potrafimy, posiadaną wiedzę i umiejętności.

Więcej

Profilaktyka

Oferta profilaktyczna obejmuje poradnictwo rodzinne, indywidualne spotkania dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami i ich bliskich, a także programy profilaktyczne odbywające się w szkołach oraz warsztaty dla rodziców, pedagogów i nauczycieli.

Więcej

Aktualności

Piszą o nas