Aktualności

Turniej piłkarski 2018

17 kwiecień 2018
W dniu 16 czerwca 2018 r. na boisku ORLIK, w Gliwcach, ul. Jasna, w godz. 9.00 -15.00, odbędzie się XI juz edycja Turnieju piłkarskiego pod nazwą "Wybierz piłkę" .
archiwum wiadomości

Współpraca

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

narkomania.gov.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach

rops-katowice.pl

Urząd Miasta Zabrze

um.zabrze.pl

Urząd Miasta Gliwice

gliwice.eu