Szkoły

Szkoły
Program profilaktyczny NOE

Zaadresowany jest  dla młodzieży szkolnej przed inicjacją alkoholową i narkotyczną. Celem jest wzmocnienie postaw abstynenckich i dostarczenie maksymalnej wiedzy o alkoholowym ryzyku.
Szczegółowy scenariusz:
- Krzysztof Wojcieszek – „NOE program profilaktyczny dla młodzieży”, PARPA, Warszawa, 1995r.

Program profilaktyczny KOREKTA

Zaadresowany do osób, które ukończyły 18 r. życia. Jego celem jest zmniejszenie strat związanych z niewłaściwym używaniem alkoholu, a tym samym zmniejszenie ilości konsumowanego alkoholu. Opracowany przez K. Wojcieszka.