Regulamin kolejki

Regulamin kolejki oczekujących na leczenie w NZOZ ZLO „Szansa” w Pławniowicach

Zgłoszenie do leczenia obywa się w formie telefonicznej lub pisemnej:
  1. Po wpisaniu się na listę oczekujących, pacjent otrzymuje wstępną informację o prawdopodobnym terminie przyjęcia.
     
  2. Jeden raz w tygodniu pacjent zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia chęci podjęcia leczenia.
     
  3. W razie braku potwierdzenia pacjent przesuwany jest na ostatnie miejsce kolejki.
     
  4. Pacjent zgłasza się na leczenie w uzgodnionym ostatecznie terminie i jest przyjmowany po wstępnym badaniu diagnostycznym.