Aktualności

Zapraszamy na rocznicę.........
Zapraszamy na XII turniej szóstek piłkarskich,ktory odbędzie się  01.06.2019 r. ( sobota) w Gliwcach, na kompleksie ORLIK,ul. Jasna.Gwarantujemy emocje, dobre jedzenie oraz zabawę.


archiwum wiadomości

Realizowane projekty

Oferta profilaktyczna Stowarzyszenia „Szansa” obejmuje następujące działania:

- poradnictwo rodzinne w ramach indywidualnego dyżuru,
- warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców",
- grupę wsparcia dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami,
- programy profilaktyczne odbywające się w szkołach (Noe, Korekta),
- superwizje realizatorów programu.

Dyżury, grupa dla mlodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz Szkoła dla Rodziców i Wychowawców odbywa się w Pracowni Profilaktyki Uzależnień "Szansa" w Gliwicach, ul Kościuszki 35. (korzystamy z pomieszczeń Inkubatora GCOP)


Dzaiałania profilaktyczne pod  nazwą "PRACOWNIA PROFILAKTYKI "SZANSA" finasowane są ze środków :

     
Miasto Gliwic    Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii     Województwo Śląskie Miasto Zabrze