Aktualności

MAMY NOWY TELEDYSK!!!

28 czerwiec 2017
Kolejny raz nasi pacjenci odnieśli niemały sukces! Stało się tak za sprawą Perszinga i Fundacji "Dobrzy Ludzie Dzieciom" DZIĘKUJEMY!

https://www.youtube.com/watch?v=5cmXs7ORrCo
17 czerwca 2017 roku, o  godzinie 15:00, uroczystym wręczeniem nagród zakończyliśmy X jubileuszową edycję, rozgrywanego tradycyjnie we wspaniałej, radosnej atmosferze Turnieju piłki nożnej sześcioosobowej „WYBIERZ PIŁKĘ" 
archiwum wiadomości

Realizowane projekty

Realizowane przez nas projekty : 

1. „Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję oraz ich rodzin” Realizacja projektu rozpoczęła się w 2000 roku  i trwa aktualnie.

2. „Wychodzę z nałogu – idę do pracy". Projekt realizowany w roku 2008 i 2009 we współpracy z : Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Fundacją „Dom Nadziei” z Bytomia oraz Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej.

zabacz zdjęcia z konferencji na zakończenie projektu - kliknij i przejdź  do galerii

3. „Ekonomia społeczna szansą na nowe życie” Projekt realizowany w latach 2010 i 2011 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie z Agencją Rozwoju Lokalnego   S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie (Lider projektu ).


4. Turnieje piątek piłkarskich – „Wybierz piłkę” Turnieje organizowane są przez nas corocznie , od 2009 roku. W rozgrywkach biorą udział drużyny reprezentujące środowisko abstynenckie z terenu powiatu gliwickiego oraz okolic. Turniej  ma charakter imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia, poprzez sport, a także wymiar profilaktyczny, co w połączeniu z atmosferą pikniku (darmowy grill, napoje, lody) sprawiła że, oprócz piłkarzy, bierze w nim udział bardzo dużo osób.

zabacz zdjęcia z turniejów - kliknij i przejdź  do galerii

5. "Przygotowanie spektaklu teatralnego przez uczestników programu readaptacyjnego" Projekt realizowany jest od wielu lat przez grupę teatralną składającą sięz aktualnych i byłych pacjentów ZLO "SZANSA" w Pławniowicach. Jest uzupełnieniem szerokiej oferty postrehabilitacyjnej jaką realizuje Stowarzyszenie. Obok działań o charakterze pomocy socjalnej do pełnej społecznej integracji potrzebny jest jeszcze szeroko pojęty rozwój w sferze intelektualnej i osobowościowej. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych pobudza refleksyjność, uwrażliwia, kreuje postawy etyczne, wzbogaca doznania estetyczne, pozwala wyrażać emocje, a także stwarza szereg dodatkowych możliwości do trenowania nowych umiejętności, takich jak ćwiczenie pamięci, przełamywania kompleksów, współpracy z grupą, czy treningu radzenia sobie ze stresem. Główne znaczenie tego  typu działań polega jednak na budowaniu u uczestników pozytywnego obrazu siebie, a inaczej mówiąc poczucia sprawczości i kompetencji. Ma to bezpośrednie przełożenie na ich sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych związanych z ryzykiem nawrotu choroby.

Projekt dofinansowany jest przez województwo śląskie ;