Program terapii

Program terapii
Uzależnienie to chroniczna, czasem śmiertelna choroba. Nie leczona prowadzi do coraz większych problemów zdrowotnych, psychologicznych, rodzinnych i wielu innych. Gdy zażywanie narkotyków zamienia się w nałóg, a wraz z nim pogarsza się sytuacja życiowa człowieka, nie ma już powrotu do brania kontrolowanego, tak jak kiedyś, dla dobrej zabawy czy rozrywki. Tak więc naszym podstawowym celem jest nauka życia bez narkotyków. Ofiarą i zakładnikiem uzależnienia jest cała rodzina; dlatego też dla najbliższych mamy propozycję sobotnich spotkań psychoedukacyjnych.

Leczenie trwa u nas 12 miesięcy. Przyjmujemy tylko tych, którzy ukończyli 18 rok życia. 


DROGA PACJENTA W TERAPII
Przez całe leczenie pacjentem opiekuje się jego indywidualny terapeuta.


 
1 miesiąc
praca nad motywacją - indywidualnie lub w grupie, jeśli zbiorą się co najmniej 4 osoby.
„Ja i moja choroba” – grupowe zajęcia psychoedukacyjne dotyczące wiedzy na temat  uzależnienia, objawów, uwarunkowań psychologicznych, oczywiście wszystko to w odniesieniu do własnego życia.
Podsumowanie pierwszego miesiąca – Pacjent podsumowuje pobyt w ośrodku. Ocenia swój sposób funkcjonowania, zaangażowanie w terapię, stosowanie się do zasad i regulaminu, relacje z innymi członkami grupy. Następnie słucha co na ten temat ma do powiedzenia społeczność, która życzliwie, pamiętając o pozytywach i mocnych stronach, udziela mu informacji zwrotnych na wyżej wymienione tematy.

2 miesiąc
„Przewodnik samopoznania” grupowe zajęcia skłaniające do analizy tego jak zmieniły się w związku z zażywaniem narkotyków i piciem alkoholu zachowania, myśli i sposób funkcjonowania, a także próba odpowiedzi na pytania o możliwości kontrolowania swojego nałogu. Zajęcia mają także na celu odkrywanie własnych sposobów „czarowania” rzeczywistości, zniekształcania jej tak,  by nie dostrzegać prawdziwych skutków nałogu.

3 miesiąc
Kontynuacja „Przewodnika samopoznania” i równolegle zajęcia wdrażające do samodzielnego prowadzenia „Dzienniczka uczuć” Są to 2 spotkania które zapoczątkują indywidualną pracę. Jej celem jest większa świadomość własnych stanów emocjonalnych, sposobów radzenia sobie z trudnymi uczuciami, skłonności do tłumienia lub uzależnienia się od pewnych uczuć i stanów emocjonalnych.

4 miesiąc
Czas na przepustki, pełnienie ważnych funkcji w społeczności terapeutycznej, indywidualną pracę z terapeutą, większe zaangażowanie w zajęcia sportowe, teatralne i prace na rzecz ośrodka.

5 miesiąc
„Grupa motywacyjna” to zajęcia grupowe, których celem jest  budowanie motywacja do bycia trzeźwym i realiazcji wlasnych celów oraz wartości w oparciu o odkrywanie mocnych stron i zasobów osobistych

6 miesiąc
Pacjent przygotowuje własny Życiorys i przedstawia go na Grupie Terapeutycznej.
Dotychczas diagnozą i leczeniem objęty był głównie ten fragment życia pacjenta, który związany jest z braniem przez niego narkotyków. Dzięki życiorysowi istnieje możliwość przyjrzenia się swojemu życiu szerzej – przez pryzmat doświadczeń wczesnodziecięcych, okres wczesnoszkolny, okres dojrzewania i dorosłość. Pojawia się możliwość zrozumienia tych faktów i nadania im znaczenia w teraźniejszości, a zatem mogą one stanowić ważny element dalszej pracy terapeutycznej w ramach Grupy Terapeutycznej oraz stanowić materiał do tworzenia Osobistego Planu Terapii. Podkreśla się także ich znaczenie z perspektywy zapobiegania nawrotom w uzależnieniu.
Osobisty Plan Terapii, ma uwzględniać ważne problemy pacjenta, nie poruszane w głównym programie terapii.

7 miesiąc
Realizacja zadań wynikających z Osobistego Planu Terapii oraz Trening zapobiegania nawrotom, który ma dostarczyć wiedzy i umiejętności potrzebnych do powstrzymania nawrotu choroby.

8 miesiąc
Kontynuacja zadań wynikających z Osobistego Planu Terapii

9 miesiąc
Kontynuacja zadań wynikających z Osobistego Planu Terapii

10 miesiąc
Trening kompetencji społecznych – warsztat kształcący ważne umiejętności przydatne przy poszukiwaniu pracy, nawiązywaniu kontaktów zawodowych i towarzyskich, wyrażania własnych potrzeb i innych umiejętności, potrzebnych w codziennym życiu oraz kontynuacja zadań wynikających z Osobistego Planu Terapii

11 miesiąc
Kontynuacja zadań wynikających z Osobistego Planu Terapii

12 miesiąc
Moja mapa świata – indywidualna praca przygotowująca do opuszczenia ośrodka. Jej celem jest większa świadomość własnych, mocnych stron, możliwości korzystania ze wsparcia, ale również potencjalnych zagrożeń. W ramach tych zajęć pacjent przygotowuje też plan na pierwsze tygodnie po ośrodku. Praca przedstawiana jest na grupie terapeutycznej, w obecności terapeuty.

Równolegle z tym co powyżej, pacjent uczestniczy w życiu społeczności terapeutycznej, pełniąc w niej, przemiennie, różne, ważne funkcje. Są one okazją do nabywania potrzebnych w życiu umiejętności, do korekty własnych przekonań, zarówno tych dotyczących codziennego życia jak i tych głębszych, odnoszących się do ważnych życiowych wartości, do sensu życia bez narkotyków.

Co kilka miesięcy organizujemy - wyrosłą z nurtu psychodramatycznego - grę grupową. Jej celem jest określenie w jakim miejscu procesu grupowego znajduje się społeczność, oraz jakie role nieformalne pełnią poszczególne osoby w grupie. Bardzo wyraźnie zarysowują się także charakterystyczne wzorce funkcjonowania pacjentów w życiu, które dzięki grze mają okazję odkryć a następnie mogą zmieniać.


Skontaktuj się z nam >>Formularz Kontaktowy

Leczenie rozpoczyna sie od podpisania kontraktu >Przeczytaj kontrakt