Aktualności


Krótkoterminowy ( 6 tygodni ) odpłatny  program zapobiegania nawrotom choroby dla osób po odbytej terapii.


MAMY NOWY TELEDYSK!!!

28 czerwiec 2017
Kolejny raz nasi pacjenci odnieśli niemały sukces! Stało się tak za sprawą Perszinga i Fundacji "Dobrzy Ludzie Dzieciom" DZIĘKUJEMY!

https://www.youtube.com/watch?v=5cmXs7ORrCo
archiwum wiadomości

Pracownia profilaktyki

Pracownia profilaktyki
 „Pracownia Profilaktyki Uzależnień”

Oferta "Pracowni profilaktyki uzależnień"  skierowana jest do młodzieży eksperymentującej z narkotykami lub pijącej alkohol, ich rodzin i bliskich, młodzieży żyjącej w rodzinach z problemem alkoholowym, pedagogów oraz nauczycieli. Podstawowym celem naszej działalności jest zapobieganie uzależnieniom i szkodom, przez nie powodowanym.
W ramach Pracowni zajmujemy się  poradnictwem i terapią, prowadzimy grupy psychoedukacyjne dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami i ich rodzin, młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Aktywnie działamy także w szkołach realizując programy profilaktyczne NOE oraz KOREKTA. Mamy także ofertę dla dorosłych, którzy z racji bycia rodzicami, lub zawodowo, zajmują się wychowywaniem i   chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie umiejetności  wychowawczych, w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W roku 2010 zorganizowaliśmy dużą  konferencję „Dialog w wychowaniu podstawą profilaktyki”, której celem było propagowanie w środowiskach profesjonalistów (pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych) profilaktyki przez naukę dialogu w relacjach rodzinnych i wychowawczych.