Pedagodzy

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Warsztaty praktycznych umiejętności porozumiewania się z dziećmi i młodzieżą, skierowane do rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, pedagogów szkolnych.
Oparty jest on m. in. na:
„Wychowaniu bez porażek”- T.Gordona i „Jak mówić (…)Jak słuchać (…)” – A. Faber i E. Mazlish.
Prowadzi Katarzyna Zawadzka -certyfikowana edukatorka i koordynatorka programu dla woj. śląskiego