Nasza kadra

Krzysztof Czekaj

Krzysztof Czekaj

Prezes Stowarzyszenia "Szansa", dyrektor ZLO 'Szansa"
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z osobami uzależnionymi pracuje od 1986 roku. Jest superwizorem Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.
Ukończył szkolenie w Studium Dialogu Motywacyjnego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Jest certyfikowanym terapeutą Dialogu motywacyjnego.
certyfikowany specjalista terapii uzależnień : zobacz certyfikat