Nasza kadra

Jerzy Stobiński

Jerzy Stobiński

Wiceprezes Stowarzyszenia "Szansa", z-ca dyrektora ZLO "Szansa".
Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Pedagogiki i Psychologii
oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Z osobami uzależnionymi pracuje do 1986 roku. Od wielu lat prowadzi grupę
zapobegania nawrotom w programie readaptacyjnym, którego jest opiekunem.
Ukończył Studium Dialogu Motywacyjnego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej.

Jest certyfikowanym terapeutą Dialogu motywacyjnego : zobacz certyfikat  
Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień             : zobacz certyfikat