Aktualności


Krótkoterminowy ( 6 tygodni ) odpłatny  program zapobiegania nawrotom choroby dla osób po odbytej terapii.


MAMY NOWY TELEDYSK!!!

28 czerwiec 2017
Kolejny raz nasi pacjenci odnieśli niemały sukces! Stało się tak za sprawą Perszinga i Fundacji "Dobrzy Ludzie Dzieciom" DZIĘKUJEMY!

https://www.youtube.com/watch?v=5cmXs7ORrCo
archiwum wiadomości

Młodzież

Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
Głównym celem grupy jest zapobieganie przeradzaniu się eksperymentów alkoholowo – narkotycznych w nałóg, psychologiczne wsparcie oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej uzależnienia.
Tematyka spotkań obraca się wokół takich problemów jak:
- wpływ uzależnienia na psychikę, osobowość,
- radzenie sobie ze stresem,
- umiejętne korzystanie z własnych zasobów i ze wsparcia w środowisku.