Aktualności

Turniej piłkarski 2018

17 kwiecień 2018
W dniu 16 czerwca 2018 r. na boisku ORLIK, w Gliwcach, ul. Jasna, w godz. 9.00 -15.00, odbędzie się XI juz edycja Turnieju piłkarskiego pod nazwą "Wybierz piłkę" .
archiwum wiadomości

Młodzież

Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
Głównym celem grupy jest zapobieganie przeradzaniu się eksperymentów alkoholowo – narkotycznych w nałóg, psychologiczne wsparcie oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej uzależnienia.
Tematyka spotkań obraca się wokół takich problemów jak:
- wpływ uzależnienia na psychikę, osobowość,
- radzenie sobie ze stresem,
- umiejętne korzystanie z własnych zasobów i ze wsparcia w środowisku.