Młodzież

Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
Głównym celem grupy jest zapobieganie przeradzaniu się eksperymentów alkoholowo – narkotycznych w nałóg, psychologiczne wsparcie oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej uzależnienia.
Tematyka spotkań obraca się wokół takich problemów jak:
- wpływ uzależnienia na psychikę, osobowość,
- radzenie sobie ze stresem,
- umiejętne korzystanie z własnych zasobów i ze wsparcia w środowisku.