Aktualności

Zapraszamy na rocznicę.........
Zapraszamy na XII turniej szóstek piłkarskich,ktory odbędzie się  01.06.2019 r. ( sobota) w Gliwcach, na kompleksie ORLIK,ul. Jasna.Gwarantujemy emocje, dobre jedzenie oraz zabawę.


archiwum wiadomości

Młodzież

Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
Głównym celem grupy jest zapobieganie przeradzaniu się eksperymentów alkoholowo – narkotycznych w nałóg, psychologiczne wsparcie oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej uzależnienia.
Tematyka spotkań obraca się wokół takich problemów jak:
- wpływ uzależnienia na psychikę, osobowość,
- radzenie sobie ze stresem,
- umiejętne korzystanie z własnych zasobów i ze wsparcia w środowisku.