Aktualności

MAMY NOWY TELEDYSK!!!

28 czerwiec 2017
Kolejny raz nasi pacjenci odnieśli niemały sukces! Stało się tak za sprawą Perszinga i Fundacji "Dobrzy Ludzie Dzieciom" DZIĘKUJEMY!

https://www.youtube.com/watch?v=5cmXs7ORrCo
17 czerwca 2017 roku, o  godzinie 15:00, uroczystym wręczeniem nagród zakończyliśmy X jubileuszową edycję, rozgrywanego tradycyjnie we wspaniałej, radosnej atmosferze Turnieju piłki nożnej sześcioosobowej „WYBIERZ PIŁKĘ" 
archiwum wiadomości

Mieszkania readaptacyjne

Mieszkania readaptacyjne są bardzo ważnym elementem naszego programu readaptacji społecznej. Są szansą, dla tych pacjentów, którzy z uwagi na bardzo trudną sytuację rodziną (np. rodziny alkoholowe ) lub zagrożenie środowiskowe związane z powrotem do brania narkotyków, nie mogą i nie powinny wracać do swojego domu. Osoby, które je zamieszkują nabywają niezbędnych doświadczeń, potrzebnych do samodzielnego życia. Pobyt w mieszkaniach pomaga im także przetrwać ten najtrudniejszy, pierwszy okres po leczeniu. Zgodnie z założeniem pacjent wprowadzający się do mieszkania musi spełniać określone kryteria, tzn. pozytywnie ukończyć terapię, utrzymywać abstynencję, podpisać i przestrzegać kontraktu oraz podjąć pracę. Mieszkania objęte są nadzorem a mieszkańcy opieką socjalno – terapeutyczną przez terapeutów realizujących  program. Do celów realizacji naszego programu aktualnie dysponujemy 6 mieszkaniami. Pobyt w mieszkaniach readaptacyjnych jest nieodpłatny. Uczestnicy programu nie ponoszą kosztów wynajmu mieszkań. Ponoszą natomiast koszty związane z opłatami za  media.     
   
    Jedno z naszych
mieszkań  readaptacyjnych

    
        

  Jeżeli chcesz zobaczyć więcej
      zdjęć kliknij   w zdjęcie  
  i przejdź do zakładki
  Galeria