Aktualności

Turniej piłkarski 2018

17 kwiecień 2018
W dniu 16 czerwca 2018 r. na boisku ORLIK, w Gliwcach, ul. Jasna, w godz. 9.00 -15.00, odbędzie się XI juz edycja Turnieju piłkarskiego pod nazwą "Wybierz piłkę" .
archiwum wiadomości

Mieszkania readaptacyjne

Mieszkania readaptacyjne
Mieszkania readaptacyjne są bardzo ważnym elementem naszego programu readaptacji społecznej. Są szansą, dla tych pacjentów, którzy z uwagi na bardzo trudną sytuację rodziną (np. rodziny alkoholowe ) lub zagrożenie środowiskowe związane z powrotem do brania narkotyków, nie mogą i nie powinny wracać do swojego domu. Osoby, które je zamieszkują nabywają niezbędnych doświadczeń, potrzebnych do samodzielnego życia. Pobyt w mieszkaniach pomaga im także przetrwać ten najtrudniejszy, pierwszy okres po leczeniu. Zgodnie z założeniem pacjent wprowadzający się do mieszkania musi spełniać określone kryteria, tzn. pozytywnie ukończyć terapię, utrzymywać abstynencję, podpisać i przestrzegać kontraktu oraz podjąć pracę. Mieszkania objęte są nadzorem a mieszkańcy opieką socjalno – terapeutyczną przez terapeutów realizujących  program. Do celów realizacji naszego programu aktualnie dysponujemy 6 mieszkaniami. Pobyt w mieszkaniach readaptacyjnych jest nieodpłatny. Uczestnicy programu nie ponoszą kosztów wynajmu mieszkań. Ponoszą natomiast koszty związane z opłatami za  media.     
   
    Jedno z naszych
mieszkań  readaptacyjnych

    
        

  Jeżeli chcesz zobaczyć więcej
      zdjęć kliknij   w zdjęcie  
  i przejdź do zakładki
  Galeria