Aktualności


Krótkoterminowy ( 6 tygodni ) odpłatny  program zapobiegania nawrotom choroby dla osób po odbytej terapii.


MAMY NOWY TELEDYSK!!!

28 czerwiec 2017
Kolejny raz nasi pacjenci odnieśli niemały sukces! Stało się tak za sprawą Perszinga i Fundacji "Dobrzy Ludzie Dzieciom" DZIĘKUJEMY!

https://www.youtube.com/watch?v=5cmXs7ORrCo
archiwum wiadomości

Kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa”
44-171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18
Tel/fax 32 230 32 47
e-mail : biuro@nzozszansa.pl
NIP 969-13-26-788  REGON 276664594-00026

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”

KRS 0000003134
44-171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18
Tel/fax 32 230 32 47
NIP 631-22-53-145  REGON 276664594

Informacje na temat postrehabilitacji i profilaktyki
(readaptacja społeczna)
Tel. 32 230 32 47