Kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa”
44-171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18
Tel. główny /fax 32 230 32 47 lub w razie usterki 
numeru głównego : 699 840 736
 
e-mail : biuro@nzozszansa.pl
NIP 969-13-26-788  REGON 276664594-00026

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”

KRS 0000003134
44-171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18
Tel/fax 32 230 32 47
NIP 631-22-53-145  REGON 276664594

Informacje na temat postrehabilitacji i profilaktyki
(readaptacja społeczna)
Tel. 32 230 32 47