Jak nam pomóc ?

  
1. Przekazując 1 % swojego podatku za 2020 rok :
 
Jest to bardzo proste. Wystarczy, że  wpiszesz do swojego formularza PIT nasz numer KRS 0000003134 oraz policzoną kwotę 1% podatku dochodowego.  Nie musisz wpłacać tych  pieniędzy na nasze konto, ponieważ zajmuje się tym właściwy Urząd Skarbowy.

 
 
2. Przekazując  darowiznę na jedno z naszych kont :

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”
44-171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18.
Bank
BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta 72 2030 0045 1110 0000 0427 6800 : dla przelewów krajowych


PPA BPLPK  72 2030 0045 1110 0000 0427 6800  : dla przelewów realizowanych z zagranicy. Można wpłacać w walucie obcej. Bank przeliczy to na złotówki. 

Santander Bank S.A. nr konta 48 1090 1766 0000 0000 7506 0903

NZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego SZANSA

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta   38 2030 0045 1110 0000 0427 6830

Warto wiedzieć, że :
Osoby fizyczne (PIT) mogą odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

3. Przekazując darowiznę poprzez  portal  siepomaga.pl
     Kliknij w banner i przejdź do naszego profilu