Grupa wsparcia

Grupa wsparcia
Grupa wsparcia ma charakter motywacyjny i prowadzona jest  metodami Dialogu Motywacyjnego. Praca nad motywowaniem do zmiany jest jednym z najważniejszych tematów w terapii uzależnień. Nie tylko na początku, gdzie pomaga się pacjentom w zbudowaniu motywacji do podjęcia abstynencji i leczenia, ale także w kolejnych etapach terapii, w tym także w procesie postrehabilitacji, gdzie byli pacjenci wprowadzają w swoje życie ważne dla nich i jednocześnie trudne zmiany związane z realizacją swoich planów readaptacji społecznej. Praca z uczestnikami grupy polega przede wszystkim na pomaganiu im w budowaniu ważności zmiany oraz wiary w to, że potrafią ją przeprowadzić wykorzystując własne zasoby. Prowadzący pomaga więc uczestnikom w odkrywaniu zasobów: mocnych stron, pozytywnych doświadczeń, ich sukcesów z przeszłości oraz na tu i teraz.
Dba także o to, aby  wzajemnie się wspierali w swoich  działaniach dotyczących  rozwiązywania problemów, jak i tych, które są związane z  realizacją ich celów dotyczących   rozwoju osobistego. Prowadzący grupę duże znaczenie przywiązuje również do tego, aby uczestnicy mówili o tym co im się udało i z czego są zadowoleni. Zachęca ich, aby koncentrowali się nie tylko na problemach, ale także na pozytywnych aspektach tego co w życiu robią.