Aktualności

Zapraszamy na XII turniej szóstek piłkarskich,ktory odbędzie się  01.06.2019 r. ( sobota) w Gliwcach, na kompleksie ORLIK,ul. Jasna.Gwarantujemy emocje, dobre jedzenie oraz zabawę.

Krótkoterminowy ( 6 tygodni ) odpłatny  program zapobiegania nawrotom choroby dla osób po odbytej terapii.


archiwum wiadomości

Grupa nawrotów

Grupa nawrotów

Jest to propozycja terapeutyczna dla uczestników programu readaptacji społecznej oraz innych osób, które  utrzymują abstynencję i w dalszym ciągu są zainteresowane  pracą nad pogłębianiem swojej trzeźwości oraz rozwojem osobistym. Grupa zapobiegania nawrotom pełni dużą rolę w naszym programie, ponieważ borykający się z dużymi trudnościami  adaptacyjnymi, zwłaszcza po ukończeniu leczenia zamkniętego,  byli pacjenci narażeni są na wiele różnych  sytuacji  stresowych, które mogą  uruchomić proces nawrotu choroby i zagrozić abstynencji. Uczestniczenie w grupie ma za zadanie łagodzić ten efekt oraz dostarczać okazji do pracy nad różnorodnymi problemami emocjonalnymi.
     Praca przebiega według sprawdzonej i wielokrotnie stosowanej przez nas procedury, w ramach której pacjenci poznają i ćwiczą pewne umiejętności potrzebne do unikania sytuacji skojarzonych z narkotykami, do radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów, itd.  Odbywa się też stała analiza aktualnej sytuacji pacjenta, tego co mu sprzyja a co przeszkadza w zdrowieniu, traktowanym w tym ujęciu jako bardzo długi  proces.
     Proponowany przez nas program zapobiegania nawrotom opiera się na takim rozumieniu nawrotu choroby, w myśl którego osoba zdrowiejąca z uzależnienia i doświadczająca nawrotu, przeżywa serię konkretnych problemów wynikających z uaktywnienia się mechanizmów uzależnienia. Zmienia się jej sposób myślenia oraz radzenia sobie z emocjami ( uaktywniają się stare, nałogowe, podważające celowość abstynencji, uzasadniające konieczność picia i brania, schematy myślowe  oraz ucieczkowe sposoby kontaktowania się z emocjami ) co prowadzi do zachowań zagrażających abstynencji.
Wszystkie te opisywane zmiany mają destrukcyjny wpływ na całokształt życia człowieka uzależnionego i mogą – choć nie muszą – zakończyć się przerwaniem abstynencji i powrotem do zażywania narkotyków.   Grupa nawrotów  pełni także funkcję grupy wsparcia. Duży nacisk kładziony jest na tworzenie pozytywnych doświadczeń interpersonalnych i wsparcie psychologiczne.
     Należy podkreślić, że w grupie zapobiegania nawrotom, mogą uczestniczyć także osoby, które doświadczyły nawrotu z epizodem przerwania abstynencji narkotycznej lub alkoholowej, ale pod warunkiem, że są w stanie w dalszym ciągu utrzymać abstynencję. Osoby takie pracują wtedy nad powrotem do abstynencji, analizą nawrotu oraz rekonstrukcją swojego planu dalszej trzeźwości.