Grupa nawrotów

Grupa nawrotów

Jest to propozycja terapeutyczna dla uczestników programu readaptacji społecznej oraz innych osób, które  utrzymują abstynencję i w dalszym ciągu są zainteresowane  pracą nad pogłębianiem swojej trzeźwości oraz rozwojem osobistym. Grupa zapobiegania nawrotom pełni dużą rolę w naszym programie, ponieważ borykający się z dużymi trudnościami  adaptacyjnymi, zwłaszcza po ukończeniu leczenia zamkniętego,  byli pacjenci narażeni są na wiele różnych  sytuacji  stresowych, które mogą  uruchomić proces nawrotu choroby i zagrozić abstynencji. Uczestniczenie w grupie ma za zadanie łagodzić ten efekt oraz dostarczać okazji do pracy nad różnorodnymi problemami emocjonalnymi.
     Praca przebiega według sprawdzonej i wielokrotnie stosowanej przez nas procedury, w ramach której pacjenci poznają i ćwiczą pewne umiejętności potrzebne do unikania sytuacji skojarzonych z narkotykami, do radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów, itd.  Odbywa się też stała analiza aktualnej sytuacji pacjenta, tego co mu sprzyja a co przeszkadza w zdrowieniu, traktowanym w tym ujęciu jako bardzo długi  proces.
     Proponowany przez nas program zapobiegania nawrotom opiera się na takim rozumieniu nawrotu choroby, w myśl którego osoba zdrowiejąca z uzależnienia i doświadczająca nawrotu, przeżywa serię konkretnych problemów wynikających z uaktywnienia się mechanizmów uzależnienia. Zmienia się jej sposób myślenia oraz radzenia sobie z emocjami ( uaktywniają się stare, nałogowe, podważające celowość abstynencji, uzasadniające konieczność picia i brania, schematy myślowe  oraz ucieczkowe sposoby kontaktowania się z emocjami ) co prowadzi do zachowań zagrażających abstynencji.
Wszystkie te opisywane zmiany mają destrukcyjny wpływ na całokształt życia człowieka uzależnionego i mogą – choć nie muszą – zakończyć się przerwaniem abstynencji i powrotem do zażywania narkotyków.   Grupa nawrotów  pełni także funkcję grupy wsparcia. Duży nacisk kładziony jest na tworzenie pozytywnych doświadczeń interpersonalnych i wsparcie psychologiczne.
     Należy podkreślić, że w grupie zapobiegania nawrotom, mogą uczestniczyć także osoby, które doświadczyły nawrotu z epizodem przerwania abstynencji narkotycznej lub alkoholowej, ale pod warunkiem, że są w stanie w dalszym ciągu utrzymać abstynencję. Osoby takie pracują wtedy nad powrotem do abstynencji, analizą nawrotu oraz rekonstrukcją swojego planu dalszej trzeźwości.