Co po leczeniu

Co po leczeniu
Nawet pomyślne ukończenie leczenia nie zabezpiecza przed wszystkimi niebezpieczeństwami, a powrót do normalnego życia jest zawsze bardzo trudny. Pozytywne ukończenie podstawowego programu leczenia, jest dopiero początkiem trudnej drogi do normalnego życia a  powrót do poprzednich miejsc zamieszkania bardzo często wiąże się z dużym ryzykiem nawrotu choroby. Do tego dochodzi brak pracy, ukończonej szkoły czy zawodu. Pamiętając o tym stworzyliśmy i realizujemy od wielu lat program pomocy socjalnej i psychologicznej dla osób, które pozytywnie zakończyły terapię w ośrodku stacjonarnym. W ramach tego programu  stwarzamy im możliwości zamieszkania w mieszkaniach readaptacyjnych, udziału w grupowych treningach zachowań, służących m.in. zapobieganiu nawrotom, nabywaniu umiejętności potrzebnych w poszukiwaniu pracy oraz finansowania  kursów  zawodowych. Wszystkie  te działania pomagają uczestnikom programu w utrzymaniu abstynencji, podejmowaniu pracy i adaptowaniu się  do normalnego życia. 

Nasz "Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin" jest dofinasowany prz
ez :
 
Krajowe Biuro Do Spraw Przecciwdziałania             Ministerstwo Zdrowia
           Narkomanii w Warszawie      Województwo Śląskie    Miasto Zabrze  Miasto Gliwice