Aktualności


Krótkoterminowy ( 6 tygodni ) odpłatny  program zapobiegania nawrotom choroby dla osób po odbytej terapii.


MAMY NOWY TELEDYSK!!!

28 czerwiec 2017
Kolejny raz nasi pacjenci odnieśli niemały sukces! Stało się tak za sprawą Perszinga i Fundacji "Dobrzy Ludzie Dzieciom" DZIĘKUJEMY!

https://www.youtube.com/watch?v=5cmXs7ORrCo
archiwum wiadomości

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa
Jedną z bardzo dużych trudności a jednocześnie ważnym celem dla osób uzależnionych, które zakończyły terapię w ośrodku jest podjęcie pracy. Pamiętając o tym pomagamy uczestnikom naszego programu readaptacji społecznej w podejmowaniu pracy. Robimy to poprzez organizowanie dla nich treningu aktywizacji zawodowej oraz finansując w całości, bądź w części kursów przysposobienia zawodowego. W ramach zajęć z aktywizacji zawodowej uczestnicy mają możliwość nabycia różnych umiejętności ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy, a więc przygotowania się  do rozmowy kwalifikacyjnej oraz radzenia sobie w jej  trakcie : przygotowywanie CV, zasad komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji. Zachęcamy także do podejmowania kursów zawodowych, które dają nowe umiejętności i ułatwiają podejmowanie pracy zawodowej.