Aktualności

Zapraszamy na rocznicę.........
Zapraszamy na XII turniej szóstek piłkarskich,ktory odbędzie się  01.06.2019 r. ( sobota) w Gliwcach, na kompleksie ORLIK,ul. Jasna.Gwarantujemy emocje, dobre jedzenie oraz zabawę.


archiwum wiadomości

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa
Jedną z bardzo dużych trudności a jednocześnie ważnym celem dla osób uzależnionych, które zakończyły terapię w ośrodku jest podjęcie pracy. Pamiętając o tym pomagamy uczestnikom naszego programu readaptacji społecznej w podejmowaniu pracy. Robimy to poprzez organizowanie dla nich treningu aktywizacji zawodowej oraz finansując w całości, bądź w części kursów przysposobienia zawodowego. W ramach zajęć z aktywizacji zawodowej uczestnicy mają możliwość nabycia różnych umiejętności ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy, a więc przygotowania się  do rozmowy kwalifikacyjnej oraz radzenia sobie w jej  trakcie : przygotowywanie CV, zasad komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji. Zachęcamy także do podejmowania kursów zawodowych, które dają nowe umiejętności i ułatwiają podejmowanie pracy zawodowej.