Aktualności

Turniej piłkarski 2018

17 kwiecień 2018
W dniu 16 czerwca 2018 r. na boisku ORLIK, w Gliwcach, ul. Jasna, w godz. 9.00 -15.00, odbędzie się XI juz edycja Turnieju piłkarskiego pod nazwą "Wybierz piłkę" .
archiwum wiadomości

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa
Jedną z bardzo dużych trudności a jednocześnie ważnym celem dla osób uzależnionych, które zakończyły terapię w ośrodku jest podjęcie pracy. Pamiętając o tym pomagamy uczestnikom naszego programu readaptacji społecznej w podejmowaniu pracy. Robimy to poprzez organizowanie dla nich treningu aktywizacji zawodowej oraz finansując w całości, bądź w części kursów przysposobienia zawodowego. W ramach zajęć z aktywizacji zawodowej uczestnicy mają możliwość nabycia różnych umiejętności ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy, a więc przygotowania się  do rozmowy kwalifikacyjnej oraz radzenia sobie w jej  trakcie : przygotowywanie CV, zasad komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji. Zachęcamy także do podejmowania kursów zawodowych, które dają nowe umiejętności i ułatwiają podejmowanie pracy zawodowej.