Aktualności

CHWALIMY SIĘ :-)

31 maj 2016
Dzięki współpracy z Sebastianem Dziębowskmi (dla tych co nie wiedzą - "Perszing") powstał "najważniejszy w jego życiu projekt". Oczywiście nie byłoby go bez udziału naszych odważnych i utalentowanych pacjentów - zapraszamy...naprawdę warto!

https://www.youtube.com/watch?v=5yjgYZ5Kz74
archiwum wiadomości

Stowarzyszenie

Nasza misja
Pomagamy osobom uzależnionym, ich rodzinom i bliskim. Czynimy to z sercem, zgodnie z wyznawanym kodeksem wartości i etyką zawodową, wykorzystując najlepiej jak tylko potrafimy, posiadaną wiedzę i umiejętności. Uznajemy wyjątkowość i niepowtarzalność człowieka jako osoby, dbamy o jego prawo do odmienności i własnych przekonań. Pamiętamy, że człowiek jest kimś więcej niż posiadana o nim wiedza, a żadna teoria nie tłumaczy w pełni sensu ludzkiego istnienia. 

Istniejemy od 1999 roku. Głównym celem naszej organizacji jest świadczenie specjalistycznych usług w zakresie terapii uzależnień. Ich wysoka jakość wyraża się w przestrzeganiu standardów i wdrażaniu najefektywniejszych procedur terapeutycznych. Pracujemy w zgodzie z Kodeksem Etyki Terapeuty Uzależnień, który zobowiązuje nas do stałego doskonalenia własnych kompetencji i troski o bezpieczeństwo naszych pacjentów. Posiadamy certyfikat ISO 9001: 2015 w zakresie : 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z zakresu całodobowej, stacjonarnej terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

W ramach naszej działalności :

 
Utworzyliśmy i prowadzimy nowoczesny ośrodek terapii dla  osób uzależnionych pod nazwą Zakład     Lecznictwa Odwykowego „Szansa”. Bogaty program psychoterapii uzupełniany jest o wiele niekonwencjonalnych działań typu : zajęcia teatralne, psychodrama, wyjazdy na obozy terapeutyczno-wypoczynkowe, turnieje piłki nożnej, wyjścia do  kina czy teatru.

Zajmujemy się profilaktyką, aktywnie działając na rzecz zapobiegania uzależnieniom w szkołach, współpracując z wieloma środowiskami i grupami zawodowymi (nauczyciele, pedagodzy szkolni, kuratorzy, rodzice).

Prowadzimy duży program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków  oraz ich rodzin. Głównym celem projektu jest udzielanie pomocy socjalnej i psychologicznej dla pacjentów po zakończonym pozytywnie leczeniu. Pomagamy im w powrocie do normalnego życia, do szkoły,  do pracy, finansując m.in. kursy zawodowe oraz opłaty za naukę szkolną. Zapewniamy im także  możliwość czasowego i bezpłatnego zamieszkania w naszych mieszkaniach readaptacyjnych,  dzięki czemu nie muszą wracać do swojego starego środowiska.

• Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" z siedzibą w Pławniowicach, przy ul. Cmentarnej 18 jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000003134. Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Można na nas przenaczać 1 % podatku. Środki zebrane w ten sposób przenaczane sa w głównej mierze na dofinasowywanie realizowanego przez nas od 2000 roku "Programu readaptacji społecznej" w tym : wynajmu i prowadzenia mieszkań readaptacyjnych, organizowanie obozu terapeutycznego w Tatrach, kursów przysposobienia zawodowego dl auczestników programu.
NIP: 631-22-53-145  nr REGON: 276664594

 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Gliwicach nr konta 72 2030 0045 1110 0000 0427 6800


Dokumenty statutowe oraz sprawozdania :

  I. Statut


II. Regulamin organizacyjny   

III. Sprawozdania